KMÍN

REKORD

Jedná se o středně ranou odrůdu, středně vysokou, vzpřímeného růstu s neopadavými nažkami.
Nažky jsou středně velké až větší, hmotnost tisíce semen je 2,5-2,9 g, obsahují vysoké procento silic.

PROCHAN

Prochan je typem neopadavého kmínu, který výkonem překonává odrůdu Rekord
Nažky jsou větší, hmotnost tisíce semen převyšuje 3 g. Odrůda PROCHAN má dobrý zdravotní stav, porost je odolný proti poléhání. Dozrává později než odrůda Rekord.

KEPRON

Odrůda KEPRON byla povolena v roce 1994. Je typem výkonného dvouletého kmínu, s dobrou odolností vůči poléhání, s vysokým výnosem nažek a dobrým obsahem silic.
Rostliny mají střední až polorozložitý tvar růstu, světle až středně zelenou barvu lodyhy a bílou barvu květu.
Přezimování je na úrovni odrůdy Rekord a  Prochan, pokryvnost a kompletnost porostu je vysoká. Kvetení a zrání je na úrovni odrůdy Rekord, odrůda Prochan je pozdnější.
Stejnoměrnost dozrávání je pravidelná, v neopadavosti nažek předstihuje odrůdu Rekord i Prochan.
Hmotnost tisíce semen se pohybuje okolo 2,5 g. Silice obsahují v průměru téměř 60 % karvonu.
Pěstitelsky je KEPRON plastická odrůda bez vyhraněných nároků na půdní a klimatické podmínky.

Do množení a na běžné plochy dodáváme osivo odrůdy KEPRON.

ŽITO

BESKYD

Jedná se o tetraploidní ozimé žito.
Odrůda je vhodná především pro pícninářské účely, poskytuje vysoký výnos kvalitní hmoty. Rostliny bohatě odnožují, jsou vysoce odolné plísni sněžné. Zrno obsahuje vysoké procento bílkovin příznivé nutriční hodnoty. Pro nižší obsah vlákniny je možné toto žito sklízet na zelené krmení ještě 7-10 dní po vymetání.

: : Výběr z Galerie

Odrůda KorelaV porostuKE 203/6Odrůda KrasaKE 114/9Prohlídka porostů