Polní den brambor 2010

Aktuální stav v porostech brambor- přehlídky ÚKZÚZ ing Šantrůček
Situace v porostech brambor z pohledu SRS- ing.Linhart
Vystoupení zástupců firem

Prohlídka porostů

: : Výběr z Galerie

Odrůda KrasaKE 97/7KE 201/6Na poliKeřkovské rohlíčkyKE 114/9